Federatie van energie coöperaties in Zuidoost-Brabant

BODE

Het realiseren van een lokaal energie-initiatief van idee naar realisatie kost tijd, volharding en vereist veel kennis van de initiatiefnemers. Dat is vaak een te grote opgave.

FEZOB heeft het initiatief genomen om samen met de andere RES-regio’s binnen de provincie Brabant, een financieringsfonds op te richten, specifiek voor dit doel: BODE, een provincie breed initiatief, bestaande uit een BODE fonds en BODE support. BODE staat voor: Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie.

BODE fonds is exclusief opgezet om de financiering van projecten op het gebied van hernieuwbare energie te ondersteunen.

Het BODE fonds verstrekt leningen aan initiatieven die zich in de ontwikkelfase bevinden.

BODE support helpt initiatieven om van idee naar realisatie te komen met financieringsbijdrage van BODE fonds. Bode support kan ondersteunen bij het opstellen van business cases, het doen van onderzoek, of bijvoorbeeld het doen van communicatie.

Om gebruik te kunnen maken van het BODE fonds of BODE support moet het project aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Het betreft een project op het gebied van hernieuwbare energie
  • Het betreft lokale of regionale initiatieven die ten minste 50% lokaal eigendom nastreven
  • Het project bevindt zich in de ontwikkelfase