Federatie van energie coöperaties in Zuidoost-Brabant

De Federatie van Energie Coöperaties in Zuidoost-Brabant, hierna te noemen FEZOB, verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 1. Privacybescherming
  • FEZOB vindt de bescherming van persoonlijke gegevens van zijn relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  • Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
   • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
   • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.

FEZOB houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • FEZOB legt uw persoonsgegevens vast om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van FEZOB en/of een andere met u gesloten overeenkomst
  • Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via info@fezob.nl.
  • Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.
 2. Gegevensverwerking van websitebezoekers
  • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houdt FEZOB algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.
  • In het kader van de Europese privacywetgeving (AVG) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft de Federatie van Energie Coöperaties in Zuidoost-Brabant uw expliciete toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en op te slaan.
  • Door het achterlaten van uw mailadres of bezoek aan de website geeft u FEZOB expliciet toestemming voor de verwerking door FEZOB van uw persoonsgegevens, zoals bovenstaand vermeld.

 4.Beveiliging

  • De website en mailgegevens worden op Nederlandse servers opgeslagen, mailboxen ingericht voor het opvragen van informatie bevinden zich op Nederlandse servers.
  • FEZOB bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 december 2021.

Aktueel