FEDERATIE VAN ENERGIE COÖPERATIES IN ZUIDOOST-BRABANT

Energiecoöperaties in de regio Zuidoost Brabant werken samen aan het versnellen van de energietransitie.
Naast het ontwikkelen en beheren van grootschalige opwekinstallaties van duurzame energie, zijn de coöperaties actief in projecten rondom verduurzaming van woningen, adviezen via energiecoaches, gemeentelijke duurzaamheidsprojecten, organiseren van informatieavonden, enz. Kennis en ervaringen worden gedeeld en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.
Samen zijn ze gesprekspartner van gemeenten en provincie.

De Federatie van Energie coöperaties Zuid Oost Brabant (FEZOB) is namens alle energie coöperaties in Zuid Oost Brabant het aanspreekpunt voor landelijke en provinciale organisaties en bedrijven.

Meer informatie over visie en doelstelling van de Federatie van Energiecoöperatie Zuidoost Brabant lees je hier.