Federatie van energie coöperaties in Zuidoost-Brabant

Energiecoöperaties in de regio Zuidoost Brabant werken samen aan het versnellen van de energietransitie.
Zij ontwikkelen en beheren grootschalige opwekinstallaties van duurzame energie.
Kennis en ervaringen worden gedeeld en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.
Samen zijn ze gesprekspartner van gemeenten en provincie. De federatie is ook het aanspreekpunt voor landelijke organisaties en bedrijven.
Door samen te werken zijn de lokale energie initiatieven in staat om 50% maatschappelijke participatie in grootschalige energieopwekking op land te realiseren. Inwoners krijgen daardoor zeggenschap en kunnen delen in het profijt.
Deelname staat open voor alle energiecoöperaties met opwekinstallaties in beheer en/of in ontwikkeling.

Meer informatie over visie en doelstelling van de Federatie van Energiecoöperatie Zuidoost Brabant lees je hier .

Aktueel

Reactie Concept RES 1.0

In het kader van de energietransitie stellen in onze regio 21gemeenten van de MRE de Regionale Energie Strategie op, de RES 1.0. De Lokale Energiecollectieven hebben een aantal kanttekeningen

Projecten in ontwikkeling

Vanaf nu vind u op deze website ook een overzicht van de grootschalige energieprojecten die in ontwikkeling zijn bij de aangesloten energie coöperaties.